Pembahasan YB Jimmy Wong tentang tukar-milik motosikal dan MySikap JPJ di Sabah

Wednesday, 4 December 2013

Saya dimaklumkan bahawa pembayaran kepada Jabatan Pengangkutan Jalanraya, untuk tukar-milik motosikal, adalah tidak sama di antara Sabah dan negeri-negeri yang lain. Di Semenanjung, pembayaran hanya lah 3 ringgit. Di Sarawak, lebih mahal, iaitu 5 ringgit. Tetapi di Sabah, kami kena bayar 40 ringgit!

Kenapa begitu mahal di Sabah ? Di Semenanjung hanya 3 ringgit, Sabah 40! Kenapa? JPJ gila kah? Lebih susah mahu tukar milik di Sabah kah? Menteri mesti ingat, pemilik-pemilik motosikal adalah golongan yang lebih miskin. Orang Sabah pun paling banyak yang miskin. Jadi, jangan lah men-yu-sah-kan orang Sabah . Jangan selalu cakap 1 Malaysia, tetapi Sabah di-be-la-kang-kan, Semenanjung sahaja yang di-dahulu-kan.

Di sini, saya minta supaya kadar bayaran itu di Sabah sekurang-kurangnya di-seragam-kan dengan kadar di Semenanjung. Kalau boleh, saya minta, supaya Sabah hanya bayar 2 ringgit saja, kerana Sabah miskin. Menteri, sila timbangkan cadangan ini.

Datuk Pengerusi,

Saya setuju dengan Lanang tentang masalah Sistem Mysikap. Masalah yang sama pun berlaku di Sabah .

Menteri juga akun, bahawa itu kerana kapasiti computer yang tidak cukup. Saya hairan, kenapa masalah-masalah seperti ini selalu berlaku di Malaysia . Kerajaan BN selalu buat dulu, kaji kemudian. Bukan sebaliknya. Kerajaan BN paling expert untuk membuat sesuatu yang bukan-bukan, untuk menjadikan rakyat sengsara.

Di Semenanjung, pihak berkenaan sudah mengumum bahawa satu lanjutan masa selama 6 bulan diberi, untuk urusan-urusan Mysikap. Saya minta Menteri, beri lanjutan selama 6 bulan juga, kepada rakyat Sabah, untuk meng-guna-kan system manual buat sementara waktu. Harap Menteri bertimbang. Ini akan me-mudah-kan urusan orang ramai, ter-utama-nya, urusan tukar nama kenderaan second hand, kerana susah mahu men-dapat maklumat pemilik-pemilik lama.

Facebook

0 comments:

Post a Comment

Important - The views expressed and the links provided on our comment pages are the personal views of individual contributors and do not necessarily reflect the views of Sabah Report.